new

new - створює екземпляр об'єкту.

Синтаксис:

new constructor [([ arguments])]

Параметри:

constructor - функція-конструктор або клас.

arguments - параметри які приймає конструктор.

Опис:

new оператор який створює екземпляр об'єкту стандартного (вбудованого) або користувацького.

Оператор new створює новий порожній об'єкт і викликає функцію-конструктор або клас передаючи щойно створений об'єкт.

Приклад створення стандартних об'єктів:

var s = new String('текст');var d=new Date(); var n= new Number(2); function Test(a,b){ this.name=a; this.text=b; } var ob= new Test('JavaScript','js'); alert(ob.name);

JavaScript також дозволяє створювати об'єкти літеральним способом:

//літеральний спосіб var b={name:'назва', id:12}; alert(b.name);

Приклад:

var d = new Date(); var b = new Boolean(true); var mas = new Array("один", 2, 3); var text = new String("JavaScript"); alert( text ); function Pr(s){ this.name=s; this.date=new Date(); } var a = new Pr("JavaScript"); alert( a.name + " - "+ a.date ); function Person(name,vik){ this.name=name; this.vik=vik; } var bf=new Person('назва', 12); var b={name:'назва {}', vik:11}; var ob=new Object(); ob.name='назва Object'; ob.vik=10; var bf2= new Person('назва 2',12); var b2={name:'назва 2', vik:11} var ob2=new Object(); ob2.name='назва 2'; ob2.vik=10;