Date

Date - об'єкт для роботи з датою та часом.

Синтаксис:

new Date(); new Date(value); new Date(year, month, date[, hours[, minutes[, seconds[,ms]]]]);

Параметри:

value - значення в якому задається дата і час. Значення буває: числове і рядкове.
Якщо значення числове то вказується кількість мілісекунд від 01.01.1970 00:00:00.
Якщо значення рядкове то вказується рядкове предсавлення дати і часу у форматі який розпізнає метод Date.parse().

year - Обов'язковий параметр. Число яке вказує рік.
У різних браузерах рік вказується по різному: двох значними числами 00 до 99 і чотирьох значними числами.
Рекомендовано вказувати чотирьох значне число, наприклад: 2016. Для сумісності з браузерами.

month - Обов'язковий параметр.

date - Обов'язковий параметр. День від 1 до 31.

hours - година від 0 до 23.

minutes - хвилина від 0 до 59.

seconds - секунди від 0 до 59.

ms - мілісекунди від 0 до 999.

Опис:

Об'єкт Date служить для отримання дати і часу і для роботи з датою і часом.

При створенні об'єкту Date використання оператора new є обов'язкове. Інакше об'єкт не буде створено а повернеться рядок з поточною датою.

var d=Date(); alert(typeof d); var d= new Date(); alert(typeof d);

Якщо при створені об'єкту Date не вказано жодного параметру то об'єкту присвоюється поточна системна дата і час.

У JavaScript дата і час вимірюється у мілісекундах які пройшли з 01.01.1970 по UTC (Всесвітній координований час).

Місцевий час у JavaScript це час на локальному комп'ютері, на якому виконується JavaScript.

Приклад:

var d= new Date(); alert(d); var d= new Date('2019-01-01'); alert(d); var d= new Date('2020-01-01 12:15:06'); alert(d); var d= new Date(); alert('Поточний рік: '+d.getFullYear());