AJAX

AJAX (АЯКС - Asynchronous JavaScript And XML) - це технологія яка дозволяє відправляти та отримувати дані з сервер без перезавантаження веб-сторінки.

У назві технології AJAX є слово XML, але це не означає може використовуватися лише XML для передачі даних, але й дані у форматі JSON або простого тексту.

При використані AJAX можна не оновлювати веб-сторінку, а змінити її потрібну частину отримавши дані від сервера у фоному режимі.

Приклад:

var ajax = new XMLHttpRequest(); ajax.open("get", "", true); ajax.onload=function(){ alert(this.responseText); }; ajax.send();

Для браузера Internet Explorer які не підтримують XMLHttpRequest:

if(window.ActiveXObject) ajax = new ActiveXObject('MSXML2.XMLHTTP.3.0'); else ajax = new XMLHttpRequest(); ajax.open("get", "", true); ajax.onload=function(){ alert(this.responseText); }; ajax.send();