decodeURI()

decodeURI() - декодує URI.

Синтаксис:

decodeURI( encodedURI )

Параметри:

encodedURI - кодований URI.

Опис:

decodedURI глобальна функція яка декодує кодований URI ( Uniform Resource Identifier - Уніфікований ідентифікатор ресурсів) функцією encodeURI або подбіними.

Повертає декодований (розкодований) рядок.

Приклад:

var uri='www.google.com?q=%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82.%D1%83%D0%BA%D1%80%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0'; alert(decodeURI(uri)); var s=encodeURI('Яваскрипт'); alert(decodeURI(s));