uneval()

uneval() - повертає рядкове представленя коду об'єта, оператора.

Синтаксис:

uneval(object)

Параметри:

object - оператор або вираз.

Опис:

uneval() глобальна функція яка повертає рядкове представленя коду об'єкту, оператора, виразу.

Не підтримують усі браузери, так яа uneval не є стандартом.

Приклад:

var ob=[6,9]; var s=eval(ob); alert(s); // 6, 9 var ob={a:"test"}; var s=eval(ob); alert(s); // [object Object]