encodeURI()

encodeURI кодує URI адресу.

Синтаксис:

encodeURI(stringURI)

Параметри:

stringURI - рядок URI.

Опис:

encodeURI функція яка кодує URI ( Уніфікований ідентифікатор ресурсів ).

Повертає рядок з закодованим URI.

Не кодує наступні символи: цифри, латинські букви, #-_.!~*'(),;,/?:@&=+$

Щоб закодувати усі символи використовуйте encodeURIComponent.

Приклад:

alert(encodeURI('www.google.com?q=яваскрипт.укр'));