isFinite()

isFinite() - визначає чи є значення кінцевим числом.

Синтаксис:

isFinite(value)

Параметри:

value - значеня

Опис:

isFinite() глобальна функція яка перевіряє чи є значення кінцевим числом.

Якщо значеня є NaN, Infinity поверне false.

isFinite() подібний методу Number.isFinite() різницею є те що isFinite() перетаорює значеня у числове.

alert( "Number.isFinite('06'):"+ Number.isFinite('06')+" isFinite('06'): "+isFinite('06') );

Приклад:

alert( isFinite(2) ); //true console.log(isFinite('02') ); //true console.log(isFinite('') ); //true console.log(isFinite(null) ); //true console.log(isFinite('6g') ); //false console.log(isFinite(NaN) ); //false