eval()

eval() - виконує код JavaScript.

Синтаксис:

eval(jscode);

Параметри:

jscode - рядок з кодом.

Опис:

eval() глобальна функція яка виконує текстовий код JavaScript.

Функція eval() є небезпечною в плані безпеки. Рядок коду може бути злоякісним якщо отримано від третіх осіб, тобто зловмисники можуть передати Вам код який може змінити вміст сторінки, перенаправити на іншу сорінку, вкрасти дані тощо.

eval() повертає результат останього виразу.

Викоритовуйте функцію eval() лише у крайньому випадку так як код у eval() виконується повільніше.

За допомогою eval() також можна перетворити формат даних JSON у об'єкт JavaScript взявши JSON у круглі дужки, але рекомендовано використовувати для цього JSON.parse() так як цей метод є більш безпечний і швидше виконується.

var s='{"a":"js json"}'; var b=eval('('+s+')'); alert(b.a);

Приклад:

eval('alert("function eval");'); alert(eval('1+1')); var x=8,y=9,z=12; alert(eval('x+y-z'));