<button form>

form - форма до якої відноситься кнопка.

Синтаксис:

<button form="form_id">...</button>

Параметри:

button - тег button.

form_id - id форми.

Опис:

form атрибут тег button який вказує до якої форми (тегу form) прив'язана кнопка.

Даний атрибут необхідно вказувати якщо кнопка знаходиться не в середині тегу form.

HTML5 vs HTML4

Атрибут form входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<form id="test_form"><input type="text"></form> <button form="test_form">кнопка</button>
Ім'я:
Прізвище:
<form method="get" id="test_form2"> <div>Ім'я: <input name="test_name"></div> <div>Прізвище: <input name="test_surname"></div> <input type="submit" value="тест"> </form> <button type="reset" form="test_form2">очистити</button>