<button>

<button> - кнопка.

Синтаксис:

<button>...</button>

Опис:

<button> HTML тег який описує кнопку.

В середині тегу <button> можна розміщувати текст та інші теги як: img, i, b і т.п.

Атрибути тегу <button>:
autofocusавтофокус кнопки
disabledзаблокувати кнопку
form форма до якої відноситься кнопка
formaction URL адреса для відправлення даних форми.
formenctype тип кодування даних форми
formmethod спосіб відправки даних форми
formnovalidate не перевіряти дані форми на валідність
formtarget фрейм в якому буде відображатися відповідь
nameназва кнопки
typeтип кнопки
valueзначення кнопки

Тег <button> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

<button>кнопка</button> Приклад кнопки у формі:
<form action="http://яваскрипт.укр/"> <input name="q"> <button type="reset">очистити</button> <button type="submit">пошук</button> </form>