<button formnovalidate>

formnovalidate - не перевіряти дані форми на валідність.

Синтаксис:

<button formnovalidate type="submit">...</button>

Опис:

formnovalidate атрибут тегу button який вказує що не потрібно перевіряти форму на валідність.

Атрибут formnovalidate перевизначає атрибут форми novalidate.

Атрибут formnovalidate використовується разом з type="submit".

HTML5 vs HTML4

Атрибут formnovalidate входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<form action="http://яваскрипт.укр/" method="get"><input type="text" name="q" minlength="2"> <button formnovalidate type="submit">не перевіряти</button> <button type="submit">перевіряти</button> </form>