<button formenctype>

formenctype - тип кодування даних форми.

Синтаксис:

<button formenctype="type_enctype" type="submit">...</button>

Параметри:

button - тег button.

type_enctype - тип кодування даних форми.

Опис:

formenctype атрибут тегу button який вказує тип кодування даних форми.

Атрибут formenctype перевизначає атрибут форми enctype.

Атрибут formenctype використовується разом з type="submit".

Можливі значення атрибуту formenctype:
application/x-www-form-urlencodedПо замовчуванню. Усі символи будуть закодовані.
multipart/form-dataЗастосовується при відправлені файлу
text/plainдані не кодуються. Не рокомендовано використовувати

HTML5 vs HTML4

Атрибут formenctype входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<form method="get" action="http://яваскрипт.укр/"><input type="text" name="q" minlength="2"> <button formenctype="application/x-www-form-urlencoded" type="submit">пошук</button> </form>