<button type>

type - тип кнопки.

Синтаксис:

<button type="button | submit | reset">...</button>

Опис:

type атрибут тегу button який вказує тип кнопки.

Можливі значення атрибуту type:
buttonзвичайна кнопка
submitкнопка для відправки даних форми на сервер
resetкнопка для скидання даних форми

Рекомендовано завжди вказувати тип кнопки. Так як різні браузери по різному вказують тип кнопки по замовчуванню. Це може залежати від того в якому тегу розміщений тег button.

Приклад:

<button onclick="alert('Привіт !');">кнопка #1</button> <button type="button" onclick="alert('Привіт !');">кнопка #2</button>
<form action="http://яваскрипт.укр/" method="get"><input name="q" minlength="2"><button type="reset">очистити</button> <button type="submit">пошук</button> </form>