<button formtarget>

formtarget - фрейм в якому буде відображатися відповідь.

Синтаксис:

<button formtarget="type_target" type="submit">...</button>

type_target - фрейм, вікно в якому необхідно показувати відповідь.

Опис:

formtarget атрибут тегу button який вказує в якому вікні або фреймі буде відображатися відповідь від сервера на запит форми.

Атрибут formtarget перевизначає атрибут форми target.

Атрибут formtarget використовується разом з type="submit".

Можливі значення атрибуту formtarget:
_blankвідображає відповідь у новому вікні (вкладці)
_selfвідображає відповідь в поточному вікні
_parentвідображає відповідь у батьківському фреймі (вікні)
_topвідміняє усі фрейми і відображає відповідь у вікні браузера
framenameвідображає у вказаному фреймі. framename - назва iframe

HTML5 vs HTML4

Атрибут formtarget входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<form action="http://яваскрипт.укр/" method="get"><input type="text" name="q" minlength="2"> <button formtarget="_blank" type="submit">пошук в новому вікні</button> </form>