Range.setStart()

Range.setStart() - встановлює початкове положення Range.

Синтаксис:

Range.setStart( startNode , startOffset );

Параметри:

Range - об'єкт Range.

startNode - Node  у якому Range повинен починатися.

startOffset - ціле число , більше або рівне нулю ,що представляє зміщення для Range з самого початку startNode.

Опис:

setStart() метод об'єкту Range який встановлює початкове положення діапазону Range.

Для startNode  типу Node: Text, Comment або CDATASection, то startOffset є число символів з ​​початку startNode. Для інших Node типів, startOffset є кількість дочірніх вузлів  startNode.

Приклад:

var ran= document.createRange(); var node= document.getElementsByTagName('p')[0]; ran.setStart( node, 0);