Range.setStartAfter()

Range.setStartAfter() - встановлює початкове положення Range після вказаного Node.

Синтаксис:

Range.setStartAfter( startNode);

Параметри:

Range - об'єкт Range.

startNode - Node  після якого Range повинен починатися.

Опис:

setStartBefore() метод об'єкту Range який встановлює початкове положення діапазону Range після вказаного Node. Тобто виділення починається після самого Node.

Приклад:

var ran= document.createRange(); var node= document.getElementsByTagName('h2')[0]; var node2= document.getElementsByTagName('p')[0]; ran.setStartAfter( node ); ran.setEndAfter(node2 ); getSelection().addRange(ran);