Range

Range - фрагмент (діапазон) виділення.

Синтаксис:

obRange = document.createRange(); //конструктор obRange = new Range()

Параметри:

obRange - зміна яка отримує об'єкт Range.

document - об'єкт document.

createRange() - метод createRange() об'єкту document який повертає об'єкт Range.

Опис:

Range об'єкт який представляє собою фрагмент (діапазон) виділення.

При цьому саме виділення (об'єкт Selection) може містити декілька фрагментів (об'єктів Range).

У Internet Explorer до версії 9 об'єкт Range не підтримується, а натомість є об'єкт TextRange.

Range містить початкову позицію і кінцеву.

Зверніть увагу що при створені об'єкту Range і задані початкової і кінцевої точки сам фрагмент тексту НЕ буде виділений у браузері. Щоб фрагмент був виділений у браузері його необхідно додати до об'єкту Selection методом addRange().

Приклад:

Приклад виділення усіх тегів

<p>
на сторінці:

var rang=[], masP=document.getElementsByTagName("p"), sel=getSelection(); for(i=0; i<masP.length; i++){ rang[i]=document.createRange(); rang[i].selectNode(masP[i]); sel.addRange(rang[i]); }