AudioContext.createBuffer()

AudioContext.createBuffer() - створює об'єкт AudioBuffer.

Синтаксис:

AudioContext.createBuffer(numOfchannels, length, sampleRate);

Параметри:

AudioContext - об'єкт AudioContext.

numOfchannels - кількість каналів, який повинен мати цей буфер. Значення за замовчуванням дорівнює 1, браузери мають підтримувати щонайменше 32 канали.

length - розмір буфера.

sampleRate - частота дискретизації лінійних аудіоданих у зразкових кадрах в секунду. Значення повино бути від 8000 Гц до 96000 Гц. Значення можна брати з властивості AudioContext.sampleRate.

Опис:

createBuffer() метод об'єкту AudioContext який повертає новостворений об'єкт AudioBuffer який містить аудіо дані.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var bufer=audio.createBuffer(1,15000, audio.sampleRate); alert( bufer ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');