HTML довідка

HTML довідка українською мовою

Список тегів HTML

HTML теги українською

HTML українською

HTML довідник

HTML (анг. HyperText Markup Language - мова розмітки гіпертексту)

- це мова розмітки веб-документу (веб-сторінки).

HTML складається з тегів які описують елементи веб-сторінки.

HTML теги мають також атрибути які описують додаткові параметри тегу.

Браузер парсить HTML код та будує DOM з елементів які відображає у вікні браузера на екрані користувача.

HTML використрвує розмітку для відображення тексту, зображення, медіа контенту на веб-сторінці.

HTML теги:
<a>посилання на URL адресу
<abbr>вказує що символи є абрівіатурою
<address>вказує контактну інформацію
<area>виділена область в середині карти зображення
<article>самостійна частина веб-сторінки яка має свій вміст
<aside>бічний контент
<audio>відтворення аудіо
<b>жирний текст
<base>базова URL адреса для веб-сторінки
<bdo>зміна напрямку тексту
<bdi>ізольований фрагмент тексту від напрямку тексту
<blockquote>розділ процитований з іншого джерела
<body>тіло веб-сторінки
<br>перехід на новий рядок
<button>кнопка
<canvas>полотно для малювання
<center>вирівнювання по центру
<caption>заголовок таблиці
<cite>назва творчої роботи
<code>програмний код
<col>параметри стовпчика таблиці
<colgroup>гупа стовпчиків таблиці для вказування параметрів
<datalist>список можливих значеннь тегу input
<dfn>новий термін
<dd>опис терміну
<del>текст який був видалений з веб-сторінки
<details>додаткові деталі які можна відкрити/закрити
<div>блоковий контейнер
<dl>список термінів
<dt>назва терміну
<em>акцентує текст
<embed>вставлення об'єктів які браузер може не підтримувати
<fieldset>групування елементів форми
<figcaption>заголовок групи елементів
<figure>групування елементів
<footer>нижній колонтитул
<form>форма
<h1>заголовок першого рівня
<h2>заголовок другого рівня
<h3>заголовок третього рівня
<h4>заголовок четвертого рівня
<h5>заголовок пятого рівня
<h6>заголовок шостого рівня
<head>метадані веб-сторінки
<header>верхній колонтитул
<hr>горозонтальна лінія
<i>курсивний текст
<iframe>вбудований фрейм
<img>зображення
<input>поле введення інформації
<ins> текст який був вставлений у веб-сторінку
<kbd>набраний текст або нажаті клавіші на клавіатурі
<label>мітка для елементів
<legend>заголовок групи елементів форми
<li>елемент списку
<link>зв'язок з іншим ресурсом
<map>карта зображення
<mark>виділений, позначений текст
<meta>метадані
<main>основний вміст
<nav> набір навігаційних посилань
<noscript>альтернативний контент якщо вимкнений JavaScript
<ol>впорядкований список
<optgroup>група елементів option
<option>параметр у списку вибору
<p>текстовий абзац
<picture>контейнер зображень
<pre>відформатований текст
<progress>індикатор виконання процесу
<q>коротка цитата
<ruby>рубінова анотація
<rt>текст анотації
<rp>відобразити текст якщо ruby не підтримується
<s>перекреслений текст
<samp>результат комп'ютерної програми
<script>підключає скрипт у веб-сторінку
<section>основний розділ документу
<select>список можливих значень
<small>менший текст
<source>медіа ресурс
<span>вбудований контейнер
<strong>важливий текст
<style>CSS стилі
<sub>текст в нижнім індексі
<summary>залоговок додаткових деталів які можна відкрити/закрити
<sup>текст в верхнім індексі
<table>таблиця
<tr>рядок у таблиці
<td>клітинка (комірка) у таблиці
<th>клітинка-заголовок (комірка-заголовок)
<thead>верхній колонтитул таблиці
<tbody>тіло таблиці
<tfoot>нижній колонтитул таблиці
<textarea>текстове поле
<template>шаблон HTML
<time>дата і час
<title>заголовок веб-сторінки
<track>текстова трекова доріжка
<u>текст який відрізняється від звичайного
<ul>маркерований список
<var>назва змінної у програмі
<video>відтворення відео