String

String - текстовий рядок. Рядки у JavaScript це послідовність символів Unicode. Кількість символів може бути від 0 і більше. Символи включають в себе букви, цифри, знаки пунктуації, спеціальні символи і пропуски. Рядки повинні бути поміщені в подвійні або одинарні лапки (апострофи):

var s = "text"; var s2 = 'text 2'; var s3 = String('створюємо строку через String'); var s4 = new String('створюємо строку через String'); Рядки вкладені в подвійні лапки можуть містити символи одинарних лапок і навпаки. Для того, щоб в рядку, укладеному в подвійні лапки, можна було використовувати подвійні лапки, потрібно їх екранувати за допомогою зворотного слеша , теж саме стосується і рядка вкладеного в одинарні лапки: //не правельно var s= "вставляємо подвійні лапки " у подвійні лапки"; var s2='вставляємо одинарні лапки ' в одинарні'; //правельно var s3="якщо подвійні лапки то одинарні ' можна вставити без екранізації і навпаки"; var s4="екрануємо подвійні лапки \" "; var s5='екрануємо одинарні лапки \' ';

Екранізувати можна будь який символ, для екранізації самого зворотнього слеша використовують зворотній слеш:

var s="\a"; //s присвоюється символ "a" alert(s);

У JavaScript рядки можна об'єднувати за допомогою символу плюс "+".

var s= "Привіт", s2="JavaScript"; str=s+" "+s2+" :-)"; // "Привіт JavaScript :-)"

У Javascript не можна змінити рядок, тобто змінити певний символ. Створений рядок є таким назавжди, його лише можна замінити новим рядком.

var s="сімнадцять"; s=s[0]+s[1]+s[2]+" !"; // "сім !"