CanvasGradient.addColorStop()

CanvasGradient.addColorStop() - додає колір в градієнт.

Синтаксис:

CanvasGradient.addColorStop( offset, color );

Параметри:

CanvasGradient - об'єкт CanvasGradient.

offset - положення між початковим і кінцевим пунктом в градієнті. Значення з плаваючою точкою в діапазоні від 0,0 до 1,0.

color - рядок який містить колір у форматі CSS.

Опис:

addColorStop() метод об'єкта CanvasGradient який додає колір і позицію в об'єкт CanvasGradient.

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas = document.getElementById("canvas").getContext("2d"); var gradient = canvas.createLinearGradient(0, 0, 0, 100); gradient.addColorStop("0", "blue"); gradient.addColorStop("0.9", "white"); canvas.fillStyle = gradient; canvas.fillRect(0, 0, 100, 100);