Infinity

Infinity - безкінечність.

Синтаксис:

Infinity

Опис:

Infinity є властивістю глобального об'єкта.

Початковим значенням Infinity є Number.POSITIVE_INFINITY.

Значення Infinity (позитивна нескінченність) більше будь-якого іншого числа, включаючи саму позитивну нескінченність. Це значення поводиться як математична нескінченність; наприклад, будь-яке позитивне число, помножене на Infinity дає Infinity, а будь-яке число, поділене на Infinity дає 0.

Приклад:

x=5/0; alert(x); //Infinity console.log(Infinity + Infinity); //Infinity console.log(Infinity - Infinity); //NaN console.log(Infinity / Infinity); //NaN console.log(Infinity * Infinity); //Infinity console.log(3 * Infinity); //Infinity console.log(Infinity === Infinity) //true console.log(typeof(Infinity)); //number

Infinity дорівнює Number.POSITIVE_INFINITY

alert(Infinity==Number.POSITIVE_INFINITY);