Selection

Selection - об'єкт виділеного тексту і поточної позації курсору клавіатури.

Синтаксис:

objSelection = window.getSelection(); objSelection = document.getSelection();

Параметри:

objSelection - зміна яка отримує об'єкт Selection.

window - об'єкт window.

document - об'єкт document.

getSelection() - метод який повертає об'єкт Selection.

Опис:

Selection об'єкт виділеного тексту.

Об'єкт Selection повертають методи window.getSelection() і document.getSelection().

Користувач може виділити текст зліва направо або справа наліво.

Selection має якір і фокус.

Коли текст не виділений то його якір і фокус обидва мають значення 0.

Коли текст виділено то якір є  початок виділення, а фокус це кінець.

Виділення складається з фрагментів (діапазонів) які у JavaScript є об'єктами Range. Зазвичай виділення складається з одного фрагменту - одиного об'єкту Range.

Фрагмети додаються користувачем коли натиснути клавішу Ctrl і виділити новий фрагмент.

Зверніть увагу що у Internet Explorer до версії 9 Range не підтримується, а підтримується TextRange.

Приклад:

Приклад виділення всієї сорінки:

//створюємо об'єкт Selection var selection = window.getSelection(); //виділяємо сторінку selection.selectAllChildren(document.getElementsByTagName('body')[0]);