const

const - об'являє константу, доступну лише для читання.

Синтаксис:

const names = values [, name2 = value2 [, ... [, nameN = valueN]]]];

Параметри:

name - назва константи.

values - значення константи, може містити будь який тип даних.

Опис:

const створює посилання на значення, яке змінити не можна. Константа це та ж сама змінна тільки її присвоєння не можна перезаписати після оголошення (це може призвести до виникнення помилки або браузер просто проігнорує зміну значення і у константи значення не зміниться). Також константу не можна повторно оголошувати.

Константи з'явилися у ECMAScript 6 відповідно старі браузери їх не підтримують.

Константи зручно використовувати тоді коли Вам необхідно щоб значення змінної не змінювали в подальшому у коді.

Зверніть увагу що у константі в JavaScript не можливо змінити присвоєне посилання, але можливо змінити значення на яке посилається константа. Прикладом цього може бути присвоєння об'єкта константі і зміна значення об'єкта:

const a={test:'js'}; a.test='JavaScript'; alert(a.test);

Якщо потрібно щоб значення об'єкта не змінювалися можна скористатися методом Object.freeze:

const obj = Object.freeze({ a: 123, b: 'js' }); obj={}; // error obj.a=456 // not alllowed obj.add='abc'; // not allowed

Приклад:

const x=5, y=12; const a="AAA"; alert(a); const RED_COLOR='#FF0000'; alert('червоний колір:'+RED_COLOR); const x=5; x=12; //TypeError: Assignment to constant variable. alert(x); //5 const x=5; console.log(x); const x=5; //SyntaxError: Identifier 'x' has already been declared, подвійне оголошення константи призводить до помилки