IIRFilterNode

IIRFilterNode - звуковий фільтр IIR.

Синтаксис:

var iirFilter = AudioContext.createIIRFilter( feedforward, feedback );

Параметри:

iirFilter - змінна якій присвоюється об'єкт IIRFilterNode.

AudioContext - об'єкт AudioContext.

feedforward - масив чисел з плаваючою крапкою який задає коефіцієнти подачі (чисельник) для функції передачі фільтра IIR. Максимальна довжина цього масиву становить 20 і принаймні одне значення має бути не нульовим.

feedback - масив чисел з плаваючою крапкою що визначає коефіцієнти зворотного зв'язку (знаменника) для передавальної функції фільтра IIR. Цей масив може містити до 20 учасників, перший з яких не повинен бути нульовим.

Опис:

IIRFilterNode об'єкт який є звуковим фільтром IIR (Infinite Impulse Response).

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var iirFilter = audio.createIIRFilter([0.2, 0.9, 0.1, 0.3, 0.1], [0.5, 0.7, 0.1, 0.4, 0.1]); alert(iirFilter); }else alert('Ваш браузер не підтримує WebAudio'); if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var iirFilter = audio.createIIRFilter([0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.55], [5, 0.9, 0.3, 0.2, 1.2]); source.connect(iirFilter); iirFilter.connect(audio.destination); player.play(); //починаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');