StereoPannerNode

StereoPannerNode - стерео панорамування звуку.

Синтаксис:

var stereoPan = AudioContext.createStereoPanner();

Параметри:

stereoPan - змінна якій присвоюється об'єкт StereoPannerNode.

AudioContext - об'єкт AudioContext.

Опис:

StereoPannerNode об'єкт який поедставляє собою аудіо вузол для стерео панорамування звуку, який може використовуватися для переміщення аудиопоток вліво або вправо.

Методи об'єкту StereoPannerNode успадковуються у AudioNode.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var stereoPan = audio.createStereoPanner(); alert( stereoPan ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var stereoPan = audio.createStereoPanner(); var oscilator = audio.createOscillator(); oscilator.connect(stereoPan); stereoPan.connect(audio.destination); stereoPan.pan.value=1; oscilator.start(); oscilator.stop(3); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');