MediaStreamAudioSourceNode

MediaStreamAudioSourceNode - відтворення аудіо звуку з медіа потоку.

Синтаксис:

var MediaStreamAudioSource = AudioContext.createMediaStreamAudioSource(stream);

Параметри:

MediaStreamAudioSource - змінна якій присвоюється об'єкт MediaStreamAudioSourceNode.

AudioContext - об'єкт AudioContext

stream - медіа потік об'єкт MediaStream який необхідно відтворити.

Опис:

MediaStreamAudioSourceNode об'єкт який представляє собою аудіо вузол для відтворення аудіо з медіа потоку( MediStream). Використовується для отримання звуку з аудіо потоку що може бути мікрофон або інше локальне джерело. Аудіо потік зазвичай отримуємо за допомогою navigator.mediaDevices.getUserMedia().

Приклад:

Приклад відтворення аудіо звуку з мікрофону:

if(window.AudioContext || navigator.mediaDevices){ navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio:true}).then(function(stream){ var audio=new AudioContext(); var source = audio.createMediaStreamSource(stream); source.connect(audio.destination); }).catch(function(err){alert('Виникла помилка: '+err.message);}); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio або mediaDevices');

Приклад відтворення аудіо звуку з мікрофону і відео з камери

if(window.AudioContext || navigator.mediaDevices){ navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio:true,video:true}).then(function(stream){ //захват відео з камери videoElement=document.getElementById('video'); videoElement.srcObject=stream; videoElement.onloadedmetadata=function(e){ this.play(); //відтворюємо відео у елементі video this.muted=true; //виключаємо звук у елементі video }; //захват аудіо за допомогою Web Audio var audio=new AudioContext(); var source = audio.createMediaStreamSource(stream); source.connect(audio.destination); }).catch(function(err){alert('Виникла помилка: '+err.message);}); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio або mediaDevices');