DelayNode

DelayNode - об'єкт для затримки звуку.

Синтаксис:

var delayNode = AudioContext.createDelay(maxDelayTime);

Параметри:

delayNode - зміна яка отримує об'єкт DelayNode.

AudioContext - об'єкт AudioContext.

maxDelayTime - не обов'язково вказувати. Максимальний час затримки в секундах від 1 до 180.

Опис:

DelayNode об'єкт який являється аудіо вузлом, який використовується для затримки вхідного аудіосигналу на певну величину часу.

Час затримки у задається властивості DelayNode.delayTime, яка за замовчуванням дорівнює 0 секунд.

Методи о'бєкта DelayNode успадковуються у AudioNode.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audioctx=new AudioContext(); var delay = audioctx.createDelay(); alert(delay); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audioctx=new AudioContext(); var oscilator = audioctx.createOscillator(); var delay = audioctx.createDelay(); oscilator.connect(delay); delay.connect(audioctx.destination); delay.delayTime.value=2; //вказуємо затримку 2 секунди oscilator.start(); oscilator.stop(3); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');