GainNode

GainNode - об'єкт для регулування рівня гучності звукового сигналу.

Синтаксис:

var gain = AudioContext.createGain();

Параметри:

gain - зміна яка отримує об'єкт GainNode.

AudioContext - об'єкт AudioContext.

Опис:

GainNode об'єкт який являється аудіо вузлом який посилює або понижає рівень визідного аудіо сигналу.

Приклад:

Приклад зміни гучності звуку отриманого з елемента аудіо:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> <input id="range" type="range" min="0" max="1" step="0.1"> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player2'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); gain = audio.createGain(); source.connect(gain); gain.connect(audio.destination); gain.gain.value=0.5; player.play(); document.getElementById('range').onchange=function(){gain.gain.value=this.value;} }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');