BiquadFilterNode

BiquadFilterNode - фільтр звуку низького порядку.

Синтаксис:

var biquadFilter = AudioContext.createBiquadFilter();

Параметри:

biquadFilter - змінна яка отримує об'єкт BiquadFilterNode для фільтра звуку низького порядку.

Основною властивістю є BiquadFilterNode.type, яка вказує тип фільтру. А властивості BiquadFilterNode.frequency, BiquadFilterNode.detune, BiquadFilterNode.Q, BiquadFilterNode.gain параметри типу фільтру звуку.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); source.connect(biqFiltr); biqFiltr.connect(audio.destination); biqFiltr.type='bandpass'; biqFiltr.detune.value=500; biqFiltr.gain.value=5; biqFiltr.Q.value=10; biqFiltr.frequency.value=1200; player.play(); //включаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');