DynamicsCompressorNode

DynamicsCompressorNode - ефект стиснення звуку.

Синтаксис:

var dynComp=AudioContext.createDynamicsCompressor()

Параметри:

dynComp - змінна якій присвоюється об'єкт DynamicsCompressorNode.

AudioContext - об'єкт AudioContext.

Опис:

DynamicsCompressorNode об'єкт який представляє собою аудіо вузол для забезпення ефекту стиснення, щоб знизити обсяг найгучніших частин сигналу.

Приклад:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); source.connect(dynComp); dynComp.connect(audio.destination); dynComp.release.value=0.45; dynComp.attack.value=0.75; dynComp.knee.value=0; player.play(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');