import

import - імпорт класу, об'якта, властивості, функції з файлу.

Синтаксис:

import {name_import} from 'file_name'; import {name_import, name_import2} from 'file_name'; import * as lib_name from 'file_name';

Параметри:

name_import - ім'я об'єкту, класу який необхідно імпортувати. Якщо необхідно імпортувати все то вказується: *

file_name - ім'я файлу модуля. Зазвичай вказується "./назва файлу". Розширення '.js' не обов'язково вказувати.

lib_name - назва псвевдоніму модуля.

Опис:

import використовується для імпорту модулів.

У елементі script потрібно вказати type="module".

Модулі з'явилися у специфікації ES6. Прицьому не всі браузери підтримують.

У модулі щоб імпортувати змінну, об'єкт, клас, функція необхідно вказати export.

Приклад:

Файл модуля:

Імпорт модуля:

<script type="module">import {test, test2} from './dani/module.js'; test();</script>

Приклад імпорту файлу з використанням псевдоніму:

<script type="module">import * as modul from './dani/module.js'; modul.test();</script>