navigator.geolocation.watchPosition()

navigator.geolocation.watchPosition() - додає обробника події, який автоматично виконується при зміні місця розташування.

Синтаксис:

id = window.navigator.geolocation.watchPosition( success[, error[, options]] );

Параметри:

id - зміна яка отримує ідентифікатор обробника події.

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

navigator - об'єкт navigator.

geolocation - об'єкт geolocation.

success - Обов'язковий параметр. Функція зворотнього виклику , яка викликається при отримані даних геолокації і приймає об'єкт Position в якості єдиного параметра.

error - функція зворотнього виклику, яка викликається при виникненні помилки.

options - об'єкт який містить додаткові опції.

Опис:

watchPosition() метод об'єкта geolocation який реєструє обробника події яка відбувається кожного разу при зміні місцезнаходження пристрою користувача.

Метод watchPosition() повертає id обробника, за яким його можна видалити за допомогою clearWatch().

Приклад:

function pozitions(pos){ var div=document.createElement('div'); div.innerHTML= Date(pos.timestamp)+" <b>широта:</b> "+pos.coords.latitude+" <b>довгота:</b> "+pos.coords.longitude+" <b>швидкість:</b> "+pos.coords.speed+" м/с"; document.getElementById("test").appendChild(div); } if(navigator.geolocation) navigator.geolocation.watchPosition(pozitions, function(e){alert(e.message);}); else alert('Ваш браузер Не підтримує геолокацію');