navigator.mimeTypes

navigator.mimeTypes - MIME типи підтримувані браузером.

Синтаксис:

window.navigator.mimeTypes;

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

navigator - об'єкт navigator.

Опис:

mimeTypes властивість об'єкту navigator яка повертає об'єкт MimeTypeArray який містить список об'єктів MimeType.

Зверніть увагу що іноді цей об'єкт у браузері працює не коректно. Тому не потрібно покладатися на правельний результат при перевірці підтримуваного типу MIME. Так як не всі браузери додають в цей об'єкт типи які підтримують.

Об'єкт MimeTypeArray є не традиційний масив JavaScript , але об'єкт , який має масив як властивості. Можна отримати доступ до його властивостей за індексом або по імені.

var obMimeType = navigator.mimeTypes['html/text']; MimeType={description : "", enabledPlugin : null, suffixes : "", type: "text/html"}

Приклад:

Перевірка чи підтримує браузер Java:

function isJava() { return 'application/x-java-applet' in navigator.mimeTypes; } alert(isJava());