navigator.getUserMedia()

navigator.getUserMedia() - отримання медіа потоку.

Синтаксис:

navigator.getUserMedia( constraints, successCallback, errorCallback );

Параметри:

navigator - об'єкт navigator.

constraints - об'єкт MediaStreamConstraints з зазначеннями параметрами медіа потоку. Зазвичай вказується: {audio: true, video: true} .

successCallback - функція, яка викликається коли користувач надав доступ до медіа пристроїв. Функція отримує одни параметр: медіа потік - об'єкт MediaStream.

errorCallback - функція яка викликається коли виникла помилка.

Опис:

getUserMedia() метод об'єкта navigator який отримує дозвіл до медіа пристрою (камера, мікрофон) та повертає медіа потік у вигляду об'єкта MediaStream.

Використовується для отримання відео, аудіо з медіа пристроїв.

Цей метод видалений з стандарту хоча деякі браузери можуть підтримувати. Використовуйте новий метод mediaDevices.getUserMedia().

Зазвичай за політикою безпеки браузера метод getUserMedia можливо використати для протоколу https:// та location.

Приклад:

if(navigator.getUserMedia){ navigator.getUserMedia({audio:true, video:true}, function(stream){alert(stream);}, function(e){alert(e+' '+e.message);}); }else alert('Ваш браузер не підтримує navigator.getUserMedia');

Приклад відтворення відео з камери:

if(navigator.getUserMedia){ navigator.getUserMedia({video:true}, function(stream){ var video=document.getElementById('video'); video.srcObject=stream; video.play(); },function(e){alert(e+' '+e.message);}); }else alert('Ваш браузер не підтримує navigator.getUserMedia, спробуйте використати navigator.mediaDevices.getUserMedia');

Приклад відтворення звуку з мікрофона:

if(navigator.getUserMedia){ navigator.getUserMedia({audio:true}, function(stream){ var audio=new Audio(); audio.srcObject=stream; audio.play(); },function(e){alert(e+' '+e.message);}); }else alert('Ваш браузер не підтримує navigator.getUserMedia, спробуйте використати navigator.mediaDevices.getUserMedia');