navigator.product

navigator.product - назва продукту браузера.

Синтаксис:

window.navigator.product;

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

navigator - об'єкт navigator.

Опис:

product властивість об'єкту navigator яка містить рядок з назвою продукту браузера.

navigator.product для сумісності зазвичай завжди повертає "Gecko".

Приклад:

alert( navigator.product );