navigator.share()

navigator.share - поділитися даними.

Синтаксис:

navigator.share( data );

Параметри:

data - об'єкт який містить дані якими необхідно поділитися і може містить наступні властивості:

Опис:

share() метод об'єкта navigator який викликає системне діалогове вікно вибору способу поділитися інформацією.

Метод share() входить до Web Share API, який ще не є стандартом. Тому не всі браузери підтримують або підтримують не усі можливості.

Метод повертає Promise.

За політикою безпеки браузерів метод share() ( Web Share API ) зазвичай доступний коли веб-сторінка завантажена по захищеному протоколу HTTPS і лише дозволено виклик на подію користувача як onclick і т.п.

Приклад діалогового вікна для вибору способу поділитися в Android 6 після виклику метода share():

Для перевірки чи підтримує браузер в методі Share дані які необхідно передати використовуйте метод navigator.canShare().

Приклад:

Приклад як поділитися поточною адресою веб-сторінки. Зауважте що поточну url адресу не обов'язково вказувати. <button id="share">Поділитися через...</button> document.getElementById('share').onclick= function(){ if(navigator.share) navigator.share({ title: "Web Share API", url: "" }); else console.log('Ваш браузер не підтримує Web Share API'); }; document.getElementById('buttonShare').onclick=function(){ if(navigator.share){ var shareData={ title: 'JavaScript довідка', text: 'Сайт про мову програмування JavaScript', url: 'http://яваскрипт.укр'}; navigator.share(shareData).then(function(){alert('Поділилися інформацією успішно');}).catch(function(err){ alert('error Share'); }); }else console.log('Ваш браузер не підтримує Share'); }
title:
text:
url:
document.getElementById('shareButton').onclick=function(){ var title=document.getElementById('shareTitle').value; var text=document.getElementById('shareText').value; var url=document.getElementById('shareUrl').value; if(navigator.share){ navigator.share({title:title, text:text, url:url}); }else alert('Ваш браузер НЕ підтримує Web Share'); }
document.getElementById('buttonFileShare').onclick=function(){ var file = document.getElementById('fileShare'); if(!navigator.share){alert('Ваш браузер не підтримує Web Share'); return false;} if(file.files.length==0){alert('Оберіть файл'); return false;} navigator.share({title:'Поділитися файлом', files:file.files}); }