navigator.language

navigator.language - повертає рядок, що представляє бажану користувачем мову.

Синтаксис:

navigator.language

Опис:

language властивість об'єкту navigatot яка містить рядок з вказаною мовою якою б хотів би бачити користувач сторінку. Зазвичай це мова інтерфейсу браузера. Приклади рядків: "uk", "en", "EN-US".

Дану властивість можна використовувати якщо потрібно завантажити сторінку за допомогою AJAX у багатомовному сайті.

Приклад:

alert(navigator.language);