navigator.vibrate()

navigator.vibrate() - включає вібрацію у мобільному пристрою.

Синтаксис:

window.navigator.vibrate(ms);

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

navigator - об'єкт navigator.

ms - чисове значення що вказує тривалість вібрації у мілісекундах або масив таких значень.

Опис:

vibrate() метод об'єкту navigator який включає вібрацію у пристроях (мобільні телефони, смартфони, планшети) на вказану тривалість мілісекунд. Повертає false якщо неправельні вказані параметри, інакше true. Значення 0 зупиняє вібрацію.

Якщо коли викликано метод vibrate() досі виконується вібрація від попереднього методу то вібрація анульовується і виконується новий метод.

Не усі пристрої і браузери підтримують вібрацію.

Вібрація у JavaScript

Включаємо вібрацію за допомогою javascript

вібрація на сайті методами javascript

як включити вібрацію у javascript

включаємо вібрацію у Android за допомогою JavaScript

Vibrate API у JavaScript

Якщо параметр ms вказаний масив чисел тоді перше значення масиву це тривалість вібрації у мілісекундах, друге значення це пауза тобто на скільки мілісекунд вібрація зупиняється, третє значення масиву це знову тривалість вірації у мілісекундах, четверте значення це пауза і т.д.

Приклад:

if( navigator.vibrate ) navigator.vibrate(2000); //включаємо вібрацію на 2 секунди else alert("Ваш браузер / пристрій не підтримує вібрацію."); navigator.vibrate(1500); //виключаємо вібро navigator.vibrate(0);

Імітація SOS на вібро:

navigator.vibrate([100,30,100,30,100,200,200,30,200,30,200,200,100,30,100,30,100]); //SOS navigator.vibrate([300, 50, 300, 50, 300, 50, 300, 50, 150, 50, 150, 50, 150, 50, 150, 50, 600]);