Selection.selectAllChildren()

Selection.selectAllChildren() - виділяє елемент і всі його дочірні елементи.

Синтаксис:

Selection.selectAllChildren( parentNode );

Параметри:

Selection - об'єкт Selection.

parentNode - DOM елемент. Всі дочірні (внутрішні елементи) parentNode будуть виділенні.

Опис:

selectAllChildren() - метод об'єкту Selection

який виділяє вказаний елемен і усі елементи які знаходяться у всередині parentNode.

Приклад:

var selection = window.getSelection(); selection.selectAllChildren(document.getElementsByTagName('p')[0]);