Selection.addRange()

Selection.addRange() - додає об'єкт Range до виділення.

Синтаксис:

Selection.addRange(range);

Параметри:

Selection - об'єкт Selection.

range - об'єкт Range який необхідно додати.

Опис:

addRange() - метод об'єкту Selection

який додає об'єкт Range до виділення. Тобто додає новий фрагмент до виділення.

Приклад:

var selection = window.getSelection(); // створюємо об'єкт Range var ran= document.createRange(); ran.selectNode(document.getElementsByTagName('p')[0]); // додаємо Range до виділення selection.addRange(ran); var ran= document.createRange(); var node= document.getElementsByTagName('p')[0]; ran.setStart( node, 0); ran.setEnd(node, 1 ); getSelection().addRange(ran);