Selection.removeAllRanges()

Selection.removeAllRanges() - видаляє всі об'єкти Range від виділення.

Синтаксис:

Selection.removeAllRanges();

Параметри:

Selection - об'єкт Selection.

Опис:

removeAllRanges() - метод об'єкту Selection

який видаляє всі об'єкти Range від виділення.

Тобто видаляє всі фрагменти від виділення - знімає виділення.

Приклад:

var selection = window.getSelection(); selection.removeAllRanges();