Selection.type

Selection.type - тип виділені.

Синтаксис:

Selection.type

Параметри:

Selection - об'єкт Selection.

Опис:

type - властивість об'єкту Selection яка повертає тип виділення.

Не усі браузери підтримують.

Приклад:

var sel= getSelection(); alert( sel.type );