Selection.getRangeAt()

Selection.getRangeAt() - повертає об'єкт Rabge за індексом.

Синтаксис:

rangeObj = Selection.getRangeAt(index);

Параметри:

rangeObj - зміна яка отримує об'єкт Range.

Selection - об'єкт Selection.

index - індекс об'єкта Range. Від 0 до не більше Selection.rangeCount.

Опис:

getRangeAt() метод об'єкту Selection який повертає об'єкт Range за його індексом.

Приклад:

var ob=window.getSelection(); var ran = ob.getRangeAt(0);

Засисуємо усі об'єкти Range у масив:

var ranges = []; sel = getSelection(); for(var i = 0; i < sel.rangeCount; i++) { ranges[i] = sel.getRangeAt(i); }