Selection.removeRange()

Selection.removeRange() - видаляє об'єкт Range від виділення.

Синтаксис:

Selection.removeRange(range);

Параметри:

Selection - об'єкт Selection.

range - об'єкт Range який необхідно видалити.

Опис:

addRange() - метод об'єкту Selection

який видаляє об'єкт Range від виділення.

Тобто видаляє фрагмент виділення з виділеного тексту.

Приклад:

var selection = window.getSelection(); ran=selection.getRangeAt(0); // видаляємо об'єкт Range selection.removeRange(ran);