var

var - оголошення змінної.

Синтаксис:

var varname1 [= value1 [, varname2 [, varname3 ... [, varnameN]]]];

Параметри:

varnameN - Ім'я змінної. Це може бути будь-який допустимий ідентифікатор.

valueN - Початкове значення змінної. Це може будь-який тип даних або функція.

Опис:

Для оголошення змінної використовують var. Після того як зміну оголошено її можна використовувати: присвоювати значення, змінювати, видаляти тощо. Детальніше: операції зі змінними

Зверніть увагу що називати змінні зарезервованими ключовими словами JavaScript(var, for, if, class і т.п.) не можна, так як це призведе до помилки синтаксису коду:

var if=5; //SyntaxError: Unexpected token if

У JavaScript зміна не прив'язана до типу даних, і може міняти тип даних будь коли і будь де.

var x = new Number(5); //змінній x присвоєно тип Number x='текст'; //змінній x змінено тип на String

JavaScript чутливий до регістру, тому змінні Zmina, zmina, zminA - різні змінні.

var Zmina=0; var zminA=5; alert(Zmina);

JavaScript дозволяє змінній присвоювати функцію і в подальшому викликати функцію за назвою зміною. Приклад присвоєння змінній функцію:

var x=function(a,b){ return a+b; }; alert(x(5,5));

Ключове слово var писати не обов'язково до версії ES5, його можна пропустити, але так робити не рекомендовано:

x= "7";

Зверніть увагу що оголошення змінної у суворому режимі без var призведе до помилки.

'use strict'; //включаємо суворий режим x=5; //ReferenceError: x is not defined

Рекомендовано кожного разу писати var при створення змінної. Справа в тому що більшість браузерів при вказані у HTML елементі id створює автоматично зміну з таким же іменем.

<div id="a">Java-Script</div> <script> alert(a.innerHTML); //показуємо вміст тегу div з id a </script>
У JavaScript до оголошених змінних за допомогою var можна звертатися до їх оголошення, але тоді їх значення буде undefined. alert(x); //звертаємося до змінної яка буде оголошена в наступному рядку var x=10; //оголошення змінної x

Приклад:

var x=5,x2=1,y='текст',z=Array(12,6); x=x+x2; console.log(x); //виводимо значення змінної x у консоль браузера

При створення змінної var у глобальному середовищі JavaScript по суті додає зміну до властивості об'єкта window. Тому звертатися до змінної можна як window.ім'я змінної:

var x='XxX'; alert(window.x); //на сайті може не працювати, скопіюйте його до себе :-)