while

while - цикл який виконується доки умова дорівнює true.

Синтаксис:

while(умова) код

Параметри:

умова - умова яка перевіряється.

код - код циклу який виконується.

Опис:

Цикл while виконується доти доки умова дорівнює true.

Спочатку перевіряється умова і якщо умова дорівнює true тоді виконується код циклу, протилежно діє цикл do...while.

Приклад:

var i=1; while(i<10){ console.log(i); i++; }