fetch()

window.fetch() - дозволяє робити AJAX запити. Це нова альтернатива XMLHttpRequest яка побудована на Promise.

Синтаксис:

window.fetch( url, options);

Параметри:

window не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

url - рядок який містить URL адресу на який потрібно відправити запит.

options - не обов'язково вказувати. Об'єкт який містить додаткові параметри запиту:

Опис:

fetch() метод об'єкта window який дозволяє робити AJAX запити на основі Promise.

fetch() повертає Promise який при отримані відвовіді від сервера виконує вказану функцію в якій передається об'єкт response як параметр.

fetch('/').then(function(response){ alert( response.status ); });

За замовчуванням fetch() не відправляє і не отримує куки з сервера. Щоб дозволити куки вкажіть у параметрі options опцію credentials: 'same-origin'.

fetch('/', {credentials: 'same-origin'}).then(function(response){ alert( response.headers.getAll() );});

fetch() не підтримує синхроного запиту, а лише асинхроний. Тому якщо Вам необхідний синхроний запит - використовуйте XMLHttpRequest.

Приклад:

fetch('/').then( function(a){ a.text().then( function(data){ alert(data); }); }); fetch('/').then( function(a){ return a.text(); }).then(function(text){ alert(text); }); fetch('/ajax.php?act=test_post',{method:"POST", headers: { "Content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" }, body:"name=test&id=3"}).then(function(er){alert(er);}); fetch('/dani/test.json').then(function(response){ response.json().then( function(e){alert(e.name);} ); });

Відправлення даних JSON методом POST за допомогою fetch():

var ob={name:"тест", id:2}; fetch('/ajax.php?act=test_post', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(ob) }).then( function(a){alert( a.name );}, function(er){alert(er); } );