fetch()

window.fetch() - дозволяє робити AJAX запити. Це нова альтернатива XMLHttpRequest яка побудована на Promise.

Синтаксис:

window.fetch( url, options);

Параметри:

window не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

url - рядок який містить URL адресу на який потрібно відправити запит.

options - не обов'язково вказувати. Об'єкт який містить додаткові параметри запиту:

Опис:

fetch() метод об'єкта window який дозволяє робити AJAX запити на основі Promise.

fetch() повертає Promise який при отримані відвовіді від сервера виконує вказану функцію в якій передається об'єкт response як параметр.