ChannelSplitterNode

ChannelSplitterNode - роз'єднає один аудіопотоків на безліч потоків аудіо.

Синтаксис:

AudioContext.createChannelSplitter(numberOfOutputs);

Параметри:

AudioContext - об'єкт AudioContext.

numberOfOutputs - не обов'язково вказувати. Кількість вихідний аудіо потоків. Значення по замовчанню 6.

Опис:

ChannelSplitterNode об'єкт який представляє собою аудіо вузол для роз'єднання одного аудіопотока на декілька потоків аудіо. Це дозволяє роз'єднати стерео на декілька моно виходів.

Для з'єднання аудіо потоків використовуйте об'єкт ChannelMergerNode.

Усі властивості і методи успадковуються у AudioNode.

Приклад:

Приклад роз'єднання одного потоку на два. Зменшуємо звук в одному потоці(R) і об'єднаємо аудіо потоки:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var player=document.getElementById('player'); var source=audio.createMediaElementSource(player); var gainL=audio.createGain(), gainR=audio.createGain(); var splitter=audio.createChannelSplitter(); var mergen=audio.createChannelMerger(); //рівень звуку gainR.gain.value=0.2; //R gainL.gain.value=1; //L //встановлюємо з'єднання аудіо вузлів source.connect(splitter); splitter.connect(gainL,0); splitter.connect(gainR,1); gainR.connect(mergen,0,0); //R gainL.connect(mergen,0,1); //L mergen.connect(audio.destination); //починаємо відтворення player.play(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');