Number.toPrecision()

Метод toPrecision() повертає рядок, що представляє об'єкт Number з вказаною точністю.

Синтаксис:

numObj.toPrecision([precision])

Параметри:

precision не обовязковий параметр. Кількість цифр. Це число повинне знаходитися в діапазоні від 1 до 21 включно.

Опис:

Для чисел в експоненційною нотацією повертається число знаків після коми, рівне precision - 1. Для чисел в нотації з фіксованою комою повертається число значущих цифр, що дорівнює значенню precision. Якщо значення precision не вказано або дорівнює undefined, викликається метод toString.

Приклад:

num = new Number (123.456 ); prec = num.toPrecision( 5 ); //123.46 alert(prec); var num = new Number (12.3456 ); prec = num.toPrecision(2); //12 alert(prec); var num = new Number (12.3456 ); prec = num.toPrecision(21); // 12.3455999999999992411 alert(prec);